INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I enlighet med artiklarna 13-14 i GDPR

(ALLMÄN DATA-SKYDDSORDNING) 2016/679

Undertecknat Företag informerar dig om att för hanteringen av affärsrelationer är det kontrollen av dina så kallade "personliga" uppgifter enligt och med avseende på sekretessskyddskoden (Lagdekret nr 196/2003) och senare ändringar och EU-förordning 2016/679 ("GDPR").

1. KONTROLLERANDE KONTAKT

Datakontrollern är SCENTCOMPANY S.R.L. företrädda av den juridiska ombudsmannen med säte i Via V Martiri 1 - Vertova BG och operativa kontor i Via Sottoprovinciale 1 / H - 24021 Albino (BG) ITALIEN som kan kontaktas via post på dessa adresser eller via e-post på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via certifierad e-post på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller på telefon +39 035 720880.

2. SYFTE AV DATA KONTROLL

Din personliga data är processad:

utan ditt uttryckliga samtycke (artikel 24, bokstav a), b) och c) i sekretesskoden och artikel 6, bokstäver b och e i GDPR) för följande tjänständamål:

– avsluta eventuella förfrågningar eller kontrakt för kontrollerns tjänster / produkter

– fullgörande av kontraktsförpliktelser, avtalsförhållanden och skattskyldigheter som härrör från befintliga relationer med dig;

– uppfyllande av de skyldigheter som fastställs i italiensk rätt, genom en förordning, genom gemenskapsrättslig lagstiftning eller på uppdrag av en myndighet (till exempel om penningtvätt);

– utöva datakontrollörens rättigheter, till exempel rätten till rättsligt försvar;

3. BEARBETNINGSMETODER

Dina personuppgifter behandlas med de metoder som anges i artikel 4 i sekretesslagen och artikel 4.2 i GDPR, och mer exakt: insamling, registrering, organisation, lagring, samråd, bearbetning, modifiering, urval, utvinning, jämförelse, användning, samtrafik, blockering, kommunikation, annullering, radering och förstöring. Dina personuppgifter behandlas både på papper och elektroniskt.

4. KOMMUNIKATION

Dina uppgifter kan göras tillgängliga för de ändamål som avses i art. 2:

• Tidigare auktoriserade anställda, medarbetare och agenter hos Controller

• systemadministratörer;

• till tredjepartsföretag eller andra ämnen (till exempel kreditinstitut, professionella företag, konsulter, försäkringsbolag etc.) som utför outsourcingverksamhet på uppdrag av datakontrollanten, i egenskap av externa databehandlingschefer för ensam ändamål som anges i punkt 2.

• företag som verkar inom transportsektorn,
Datakommunikation Utan behovet av uttryckligt samtycke (ex artikel 24 bokstav a), b), d) Sekretesskod och art. 6 lett. b) och c) GDPR) kan datakontrollern meddela dina data för de ändamål som avses i art. 2 till tillsynsorgan (till exempel IVASS), rättsliga myndigheter, till försäkringsbolag för tillhandahållande av försäkringstjänster samt de ämnen till vilka kommunikationen är obligatorisk enligt lag för att uppnå dessa syften. Dessa ämnen behandlar uppgifterna i sina roller som oberoende datakontrollanter.

Din personliga information kommer inte att avslöjas.

5. NATUR AV DATA OCH KONSEKVENSER VID HÄNDELSE AV ATT SVAR UTEBLIR

Det är obligatoriskt att tillhandahålla uppgifter för de ändamål som avses i artikel 2. I sin frånvaro kan vi inte garantera de begärda Tjänsterna

Tillhandahållande av data för tillhörande ändamål, medan du surfar på webbplatsen, måste accepteras på ett valfritt sätt.

Du kan därför besluta att inte lämna några uppgifter eller att vägra behandling av data som hade lämnats tidigare. I det här fallet kommer du inte att kunna få nyhetsbrev, kommersiell kommunikation och reklammaterial avseende de tjänster som Kontrollern erbjuder.

6. RETENTIONSTID

Datakontrollern behandlar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla ovannämnda ändamål och under en period som inte överstiger 10 år från uppsägningen av förhållandet för tjänsteändamål och högst 2 år från det datum då uppgifterna samlades in för marknadsföring Syften.

7. PROCESSING SITE

Uppgifterna bearbetas och lagras för närvarande på operatörskontor i Via Sottoprovinciale 1 / H - 24021 Albino (BG) ITALIEN. De behandlas också, på underskottets vägnar, av yrkesverksamma och / eller företag som är utsedda för att utföra redovisning, administrativ och arbetskraftsarbete konsultverksamhet, enligt ovan.

8. RÄTTIGHETER FÖR DATA

Som registrerad har du möjlighet att utöva alla rättigheter som erkänts och garanteras av art. 7 och efterföljande av sekretesslagen och de nya bestämmelserna i den europeiska allmänna förordningen 679/16 (så kallad GDPR) med företaget och i synnerhet har du rätt att få när som helst:

a) Bekräftelse på att personuppgifter behandlas i fråga om dig eller, om så är fallet, få tillgång till personuppgifter samt information om kategorierna av personuppgifter som behandlas, mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifter är eller kommer under den förväntade uppehållsperioden att meddelas om förekomsten av rätten att begära rättelse, upphävande eller begränsning av bearbetning, rätt att göra anspråk hos en tillsynsmyndighet om förekomsten av en automatisk beslutsprocess, inklusive profilering;

b) omedelbar korrigering av felaktiga personuppgifter och integration av ofullständiga personuppgifter;

c) Omedelbart upphävande av personuppgifter om dig när samtycke återkallas, är de inte längre nödvändiga för de syften som de samlades in eller bearbetats på annat sätt eller den rättsliga grunden för behandling, upphört, om de har behandlats olagligt eller denna skyldighet införs av lag eller rättsliga myndigheter;

d) Begränsningen av behandlingen av personuppgifter om dig om du bestrider detsamma eller om behandlingen är olaglig eller om företaget inte längre behöver det för behandling, är personuppgifter fortfarande nödvändiga för verifiering, övning eller försvar av en rätt i domstol;

e) Personuppgifterna om dig som lämnats till företaget i ett strukturerat format, vanligtvis används och läsas av en automatisk enhet och att överföra denna data till en annan datakontrollör utan hinder av företaget, om behandlingen sker med automatiska medel. Om det är tekniskt möjligt har du också rätt att få direkt sändning (sk "Dataportabilitet") av dina personuppgifter från företaget till en annan datakontrollant;

f) Återkallande av samtycke för behandling av känsliga uppgifter.

Förutom de ovan nämnda rättigheterna är det alltid uppe i Dataförlaget att lämna in en fordran för frågor som rör behandling av deras personuppgifter före personuppgiftsmyndigheten.

Ovanstående rättigheter kan utövas genom att skicka en skriftlig förfrågan eller via e-post till bolaget med hjälp av de kontakter som anges i punkt 1 i detta uttalande.

Företaget kommer att informera dig om det avser att vidarebehandla de uppgifter du har tillhandahållit för ett annat syfte än det för vilket det samlades in.

COOKIES policy

Som det är vanligt på alla webbplatser, använder denna webbplats även cookies, små textfiler som tillåter lagring av information om besökarnas preferenser, för att förbättra webbplatsoperationer, för att förenkla navigeringen genom att automatisera förfarandena (till exempel för inloggning och webbsspråk) och att analysera webbplatsanvändning.

Session cookies är viktiga för att skilja mellan användare som är anslutna till webbplatsen och de hjälper till att förhindra att en efterfrågad funktion lämnas till fel användare, såväl som för säkerhetsändamål för att stoppa cyberattacker på webbplatsen. Session Cookies innehåller inte personuppgifter och varar endast för den aktuella sessionen, tills webbläsaren är stängd. Inget samtycke krävs för deras utnyttjande.

Funktionskakor som används av webbplatsen är absolut nödvändiga för användningen av webbplatsen. I synnerhet är de kopplade till en uttrycklig begäran om användarens funktionalitet (t.ex. inloggning), för vilket inget samtycke krävs.

 Genom att använda webbplatsen samtycker besökaren uttryckligen till användningen av cookies.

Inaktivera Cookies

Cookies är anslutna till den använda webbläsaren och kan vara direktaktiverad från BROWSER, vilket vägrar / återkallar samtycke till användning av cookies. Det bör noteras att inaktivera cookies kan förhindra att vissa funktioner på webbplatsen används korrekt.

Instruktioner för att inaktivera cookies kan hittas på följande webbsidor:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: 
https://support.apple.com/kb/PH19214

Tredje part Cookies

Den här webbplatsen fungerar också som en förmedlare för tredjepartskakor, som används för att tillhandahålla ytterligare tjänster och funktioner till besökare. Dessa förbättrar också användarupplevelsen av webbplatsen via sådana saker som knappar för sociala medier eller videor. Denna webbplats har ingen kontroll över tredjepartskakor, som helt hanteras av tredje part. Följaktligen tillhandahålls information om användningen av dessa cookies och deras syfte, liksom hur de ska inaktiveras, direkt av tredje part på de sidor som anges nedan.

I synnerhet använder denna webbplats cookies från följande tredje parter:

  • Google Analytics: ett analysverktyg från Google som genom användning av cookies (prestandakakor) samlar in anonym webbläsningsdata (IP-avkortad till sista oktetten) och uteslutande aggregerad för att undersöka användningen av webbplatsen av användare, fylla i rapporterar om aktiviteter på webbplatsen och ger annan information, inklusive antalet besökare och besökta sidor. Google kan även överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller där sådana tredje parter behandlar ovanstående uppgifter på Googles vägnar. Google kommer inte att associera din IP-adress med någon annan data som innehas av Google. Data som skickas till Google lagras på Googles servrar i USA. På grundval av ett specifikt avtal med Google, som är utsedda som dataprocessorn, förbinder sig sistnämnda att bearbeta data enligt begäran av datakontrollanten (se slutet på uttalandet), som ges genom programvaruinställningarna. Baserat på dessa inställningar är alternativen för annonsering och delning av data inaktiverade.

Ytterligare information om Google Analytics-cookies kan hittas vid användning av Google Analytics-cookies på webbplatser.

Användaren kan selektivt inaktivera datainsamling av Google Analytics genom att installera den specifika komponenten som tillhandahålls av Google (avmarkera) i användarens webbläsare.

  • Youtube: en plattform som ägs av Google, för videodelning, som använder cookies för att samla information från användare och navigationsenheter. Videon på webbplatsen överför inte cookies när sidan öppnas, eftersom alternativet "avancerad integritet (ingen cookie)" ställdes in enligt vilken YouTube inte lagrar besökarinformation om de inte frivilligt reproducerar videon.

cookie: test_cookie .doubleclick.net är inte en permanent cookie, men används för att kontrollera om användarens webbläsare stöder cookies.

För mer information om dataanvändning och bearbetning från Google, läs informationen på den specifika sidan som tillhandahålls av Google och sidan om hur Google använder data när du använder partnerwebbplatser eller appar.

  • Plugins för sociala nätverk

Den här webbplatsen innehåller också plugins och / eller knappar för sociala medier, för att möjliggöra enkel delning av innehåll på dina föredragna sociala medier. Dessa plugins är programmerade så att de inte anger några Cookies när användarna kommer åt sidan för att skydda användarnas integritet. Cookies kan ställas in, om så tillhandahålls av sociala nätverk, endast när användaren gör en effektiv och frivillig användning av plugin. Observera att om användaren bläddrar på webbplatsen samtidigt som han är inloggad i det sociala nätverket, har han / hon redan gett sitt samtycke till användningen av cookies som förmedlas via denna webbplats vid registreringen till sociala medier.

Samlingen och utnyttjandet av de data som erhållits med hjälp av plugins regleras av respektive sekretesspolicy för de sociala medianät, till vilken hänvisning bör göras.

Facebook– (cookie informations länk)

Twitter– (cookie informations länk)

LinkedIn– (cookie informations länk)

Google+– (cookie informations länk)

Överföring av data till länder utanför EU

Den här webbplatsen kan dela med sig av uppgifter som samlats in med tjänster som ligger utanför EU-området. I synnerhet med Google, Facebook och Microsoft (LinkedIn) genom sociala plugins och Google Analytics. Överföring är auktoriserad på grundval av specifika beslut från Europeiska unionen och garant för skydd av personuppgifter, särskilt beslut 1250/2016 (Privacy Shield - här den italienska garantens informationssida), för vilken inget ytterligare samtycke krävs. De ovan nämnda företagen garanterar att de följs av Privacy Shield.

Säkerhetsåtgärder

Denna webbplats behandlar användardata på ett lagligt och korrekt sätt, vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, upplysning, ändring eller obehörig förstöring av data. Bearbetningen utförs med hjälp av IT-verktyg och / eller datortelekommunikation, inom organisatoriska förfaranden och på grundval av principer som är strikt relaterade och begränsade till de angivna syftena. Förutom datakontrollanten kan i vissa fall andra parter som är involverade i driften av webbplatsen ha tillgång till lagrade personuppgifter (administrativ, försäljning, juridisk avdelning och systemadministratörspersonal) eller externa personer (till exempel teknisk service från tredje part leverantörer, brevköpare, webbhotell, IT-företag och kommunikationsbyråer). Se punkt 4 sekretesspolicy

Google har utsetts till dataprocessor och behandlar data på ägarens vägnar (Google Analytics).

 

Scent Company srl
Registrerat kontor  Via V Martiri 1, 24029 Vertova (Bg) Italien
Huvudkontor Via Sottoprovinciale 1/H 24021 Albino (BG) Italien
Vat N. 03857840163 Social Capital € 100.000,00 i.v. | Reg.Imp.03857840163 REA: BG-414249 - Integritetspolicy
©2019Scent Company - Design by HERALDINE - Photos by Marcela Schneider Ferreira

 _

+ Scent Lab (private access)
+ Marketing kits (private access)